Пластмасово дъно за 10 рамков кошер

- 18,00 лв.

Пласмасово дъно за 10 рамков кошер

НазадИзпратете ни Вашето запитване за този продукт като попълните следните полета.

Име
Фамилия
e-mail
Телефон
Количество
Запитване

Съгласявам се с Политиката за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В сила от 25.05.2018 г. Извършвайки дейността си МООМ ООДобработва и съхранява информация, между която и такава, представляваща лични данни. Интернет страницата www.medana-medana.com се притежава от МОМ ООД и се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Ние се стремим да Ви предоставим достъпна и полезна информация на интернет страницата си. Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. МОМ ООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ МОМ ООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за изпълнение на направените от Вас запитвания.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ - При запитване – имена, електронен адрес, телефон за връзка, Личната информация, която събираме, ни позволява да се свържем Вас и да отговорим на Вашето запитване

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. МОМ ООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ МОМ ООДвзима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ След приключване на съответните дейности, във връзка с които ние сме събрали личните Ви данни, те ще бъдат запазени с цел единствено по-лесно и бързо осъществяване на следваща връзка с Вас.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ Ако сте предоставили Ваши лични данни на МОМ ООД , Вие разполагате със следните възможности по всяко време: - да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт; - право да искате извършването на подходящо коригиране или заличаване на личните Ви данни; - правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това; - право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните. Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронни известия, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в МОМ ООД , моля свържете се с нас по следните начини:

На имейл адрес:

Ако не сложите отметка в квадратчето, запитването Ви ще бъде регистрирано, но данните Ви няма да бъдат запазени

Свързани продукти